Положення про конкурсний набір до 10 класу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом учнів до 10-го класу Дніпровського ліцею № 33 Дніпровської міської ради (далі – Ліцей № 33 ДМР) здійснюється на  конкурсній основі.

1.2. Це положення про конкурсний набір до 10-го класу (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України (стаття 53), Закону України «Про освіту» (стаття 12), Закону України «Про  повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття  повної загальної освіти» (розділ ІІ, глава 4), наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621 «По внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762», листа Міністерства освіти і науки від 22.07.2019 № 1/9-471 «Щодо окремих питань  переведення учнів закладу середньої освіти до наступного класу», постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1062  «Про затвердження Положення про ліцей».

1.3.  Відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня  2021 р.  № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей» зарахування здобувачів освіти до 10-х класів державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах. Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» третім рівнем повної загальної середньої освіти є профільна середня освіта, здобуття якої передбачає, зокрема, академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. При цьому, можливість створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів у складі закладу загальної середньої освіти передбачена статтею 8 Закону України «Про загальну середню  освіту».  З огляду на необхідність враховувати здібності та освітні потреби кожного здобувача освіти, Положенням передбачена можливість організації його індивідуальної освітньої траєкторії після завершення здобуття базової середньої освіти та  зарахування  здобувачів освіти  до 10-го класу з поглибленим вивчення окремих предметів на конкурсних засадах. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 22.07.2019 № 1/9-471 «Щодо окремих питань переведення учнів закладу середньої освіти до наступного класу», учні 9-х класів, які не пройшли конкурс, можуть бути переведені до 10-го класу без поглибленого вивчення окремих предметів за власним бажанням, якщо такі є у закладі освіти, або випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника, і можуть продовжити здобування загальної середньої освіти в інших закладах освіти.

1.4. У закладі освіти, згідно з чинним законодавством, формують профілі навчання за рахунок комбінації базових, профільних, вибірково-обов’язкових предметів, курсів за вибором та факультативів  відповідно до профільного самовизначення учнів за напрямками:

– українська філологія,

– іноземна філологія,

– математичний,

– історичний,

– економічний,

– інформаційні технології,

– природничі науки.

1.5. Конкурс відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності,  прозорості, відкритості, справедливості, об’єктивності, рівності та неупередженості.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Для зарахування до закладу освіти ІІІ ступеня заяви про зарахування подаються до 15 червня включно.

 2.2. Правила конкурсного прийому, зразки конкурсних завдань або перелік тем з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщенні закладу освіти.

2.3. Для проведення конкурсних випробувань у закладі освіти створюється конкурсна  комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Головою конкурсної комісії є директор Ліцей № 33 ДМР.

2.4. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви учасника або батьків на ім’я директора Ліцей № 33 ДМР, свідоцтва про базову загальну середню освіту із додатком. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраного профілю навчання та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.5. Переможці міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково- дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року звільняються  від конкурсного випробовування.

2.6. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про  базову середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсних випробувань із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

2.7. Результати письмового випробування оприлюднюються у приміщенні закладу освіти та на сайті НВК № 33 для загального ознайомлення, не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

2.8. Особи, які згідно з рейтингом (результати конкурсних випробувань) пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом керівника на підставі рішення конкурсної комісії  в кількості, передбаченою мережею та нормативною наповнюваністю класів.

2.9. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, впродовж двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

III. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування учнів до 10-го класу проводяться з двох предметів, а саме: української (іноземної) мови та математики.

3.2. Конкурсні випробування  проводяться після закінчення навчального року. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися в один день. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний, відповідно до нормативної наповнюваності класів.

3.3. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор закладу освіти .

3.4. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань повинні відповідати навчальним програмам, схвалюються педагогічною радою НВК №33, затверджуються директором закладу освіти.

3.5. Результати конкурсного випробування оформлюються у формі протоколів конкурсної комісії та зберігаються  разом із роботами в закладі освіти протягом року.

IV. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1. Учні, які пройшли конкурс, зараховуються до Ліцей № 33 ДМР наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. До закладу освіти подаються такі документи: заява про зарахування до закладу освіти  одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту; копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа або копія паспорта (за наявності); свідоцтво про базову загальну середню освіту, медична довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня  2010 року за № 794/18089.

V.  КОНТРОЛЬ ЗА  ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за  дотримання вимог даного Положення.

Зразки завдань для вступних випробувань:

 українська мова

– математика

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.