Компоненти змісту освіти

Методологічною основою функціонування освітнього середовища в Маріїнській гімназії є наступні компоненти змісту освіти: когнітивний, практичний, творчий, комунікативний. Вони реалізуються через наступні головні принципи:

  • принцип культуровідповідностіщо передбачає єдність патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь
  • принцип свободи вибору, що надає можливості для творчої діяльності в різних сферах  життя особистості в межах шкільного середовища;
  • принцип самореалізації, яку ми розглядаємо як ціль виховання, виявлення в дитині унікальних можливостей і підтримання її особистісного зростання; 
  • принцип індивідуальності, де педагогічна діяльність направлена на те, щоб допомогти дитині реалізуватися в побудові власного запиту, спілкуванні та відносинах з оточуючими;
  • принцип творчості та успіху, коли будь-яка діяльність особистості може розглядатися як основа для творчого успішного зростання;
  • принцип особистісно розвивального спілкування, який, за ствердженням науковців,  формує погляд на дитину як на рівноправного партнера в умовах співпраці в освітньому середовищі. Ми погоджуємося з тим, що особистісно розвивальне спілкування дає можливість розгорнути діалог, побудований на відкритості та рівних правах;
  • принцип довіри та підтримки, який передбачає надання допомоги дитині, розуміння дитини.

  Наша практика довела, що вибір технології виховання починається із усвідомлення мети та основних завдань виховної роботи навчального закладу, які спрямовані на формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, формування політичної та правової культури, забезпечення духовно-морального розвитку учнів, впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування в учнів екологічної культури,  розвиток здатності до самостійного життєвого вибору, активізація роботи учнівського самоврядування.

  У своїй роботі педагогічний колектив Маріїнської гімназії використовує інноваційні технології, які ставлять за мету не нав’язування правил та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті будь-якої діяльності, її доцільності, добровільного сприйняття, творчого розвитку, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до  навколишнього світу.  

     Проектна технологія

Особливе місце у системі виховної роботи школи займає проектна діяльність. Як свідчить наша практика, лише самостійна дослідницька, пошукова діяльність переходить у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної поведінки особистості, а отже, веде до успіху. У проектній діяльності увагу акцентуємо на таких аспектах:

– розвиток творчої особистості дитини;

– виявлення та становлення індивідуальних особливостей школярів.

Проблема, яку ми ставимо перед дитиною беремо з реального життя, вона має бути знайомою і значущою для неї, для її розв’язання дитині необхідно застосовувати здобуті знання або ті, що їх належить здобути.

      Колективні творчі справи  

Колективні творчі справи – це перш за все повноцінне життя учнівського та педагогічного колективу і в той же час їх спільна діяльність, направлена на покращення навколишнього життя. Педагоги виступають як старші друзі дітей, діючи разом з ними. Сутність технології колективного творчого виховання — формування особистості в процесі роботи на користь інших людей, де все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості. Технологія колективного творчого виховання дає нам  можливість удосконалювати пізнавально-світоглядну, емоційно-вольову та дієву сфери особистості кожного учня і педагога.

     Технологія педагогічного партнерства

Дана технологія ефективно впливає на те, що стирається межа між учителем-керівником та учнем-підлеглим, з’являється можливість допомогти віднайти точки перетину інтересів учителя-наставника та учня-партнера. Окрім того наші учні співпрацюють з представниками громадськості, позашкільними закладами, закладами культури, науковцями.

Технологія виховання успішної особистості

В організації навчально-виховного процесу ми завжди  пам’ятаємо, що  творчі можливості, закладені у кожній дитині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані. Школа, а саме вчитель, може закласти підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.

                Наскрізний процес виховання в навчальному комплексі дає нам можливість формувати життєві компетентності, які потрібні дитині для інтелектуального і творчого розвитку, активної громадянської позиції, успішної самореалізації у житті. Серед головних компетентностей ми визначаємо такі:

– здатність до пошуку та засвоєння нових знань впродовж всього життя;

– володіння іноземними мовами;

– бажання проявляти ініціативи та втілення їх у життя;

– уміння працювати з різними групами людей і досягати результатів;

– усвідомлення ролі навколишнього середовища.

      Створюючи умови для розвитку й застосування потенційних здібностей кожного учня гімназії, ми надаємо перевагу інтерактивним формам роботи, які

– мають високу результативність у формуванні необхідних компетентностей;

– сприяють формуванню вміння співпрацювати в команді;

– розвивають толерантні стосунки між учасниками навчально-виховного процесу;

– активізують власний досвід, знання та вміння учасників навчально-виховного процесу.

Експериментальна діяльність педагогічного колективу доводить, що орієнтація на формування морально-духовної творчої особистості, виховання громадянина-патріота, повинна відбуватися в усіх ланках навчально-виховного процесу, стати змістом і засобом освіти та виховання випускника школи.  Школа повинна максимально враховувати права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

Розроблена і апробована нами система роботи свідчить про те, що школа виступає як втілення взаємодії соціокультурного простору суспільства і освітнього середовища навчального закладу на засадах традиційних морально-духовних цінностей. Це забезпечує особистості повноту людського життя, концентруючи в собі інструментарій і знання, які здатні допомогти вирішити будь-які проблеми сучасності.

Положення про сімейну(домашню) форму навчання

Положення про екстернатну форму навчання

Положення про академічну доброчесніть

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.